Feng Ren Shui - rovnováha pre vašu životnú cestu a silu.

Čo je učenie Feng Ren Shui, kto ho vytvoril, v čom nám môže v živote pomôcť, kde sa s ním môžeme stretnúť a ďalšie zaujímavosti nájdete v článku Jiřího Černáka, zakladateľa školy Feng Ren Shui v Českej republike.

Zdrojové foto: pixabay.com

Čo je Feng Ren Shui

Učenie Feng Ren Shui nám dáva nástroje na nastavenie vlastnej životnej rovnováhy. Z prírody vieme, že rovnováha je základným prírodným zákonom. Vytvára tie najlepšie podmienky pre život. A keďže človek je živý organizmus ako každý iný organizmus v prírode a je jej súčasťou, životná rovnováha je nevyhnutná pre zdravý vývoj aj u človeka.


Ako a kde vzniklo Feng ren šuej

Feng Ren Shui je umenie, ktoré je staré 5 - 10 tisíc rokov a pôvodne vzniklo v Číne. Vychádza zo starého taoizmu (daoizmu), ktorý je založený na princípoch prírody. Za "otca" taoizmu sa považuje Lao-c' (Starý Majster), ktorý základné princípy spísal v knihe Tao Te Jing (Cesta a Moc). Toto dielo sa považuje za Bibliu Východu. Starí taoistickí majstri pozorovali prírodu, ako sa správa energia, ako ju ovplyvňuje vesmír (planéty, slnečná sústava, galaxie atď.), a tak objavili prírodné zákony a ich vplyv na kvalitu ľudského života.

Z taoizmu teda vychádza tradičná čínska medicína (holistický prístup k ľudskému zdraviu), rôzne cvičenia, ako napríklad Qi Gong (Qi Kung), bojové umenia Kung Fu a ďalšie umenia. Umenie Feng Ren Shui tak už po tisícročia využíva prírodné zákony a fungovanie energie na vytvorenie najlepších podmienok pre život človeka a jeho zdravý a prirodzený vývoj.
Zdrojové foto: pixabay.com


Feng ren šuej bol a stále je považovaný za veľmi mocný nástroj na zlepšovanie energie, a preto sa vo svojich začiatkoch používal predovšetkým pre cisárov a vládcov a bolo zakázané šíriť toto učenie medzi ľuďmi. Vládcovia sa často obávali, že by príliš zvýšila moc a silu ľudí. Život cisára často usmerňovali majstri Feng Ren Shui, ktorí mu nastavili najlepšie podmienky pre život, aby mal silnú energiu, mohol vykonávať moc a vládnuť svojmu štátu, čím by splnil takzvaný mandát nebies.

Aj dnes toto učenie využívajú mocní ľudia na posilnenie svojej moci. Najznámejším príkladom je bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý využíva poradenstvo Feng Ren Shui pre svoje obchodné a politické aktivity. Medzi "slávnymi" ľuďmi však možno nájsť aj iné príklady, napríklad skupinu Rolling Stones. Neoverené informácie však hovoria aj o mnohých vplyvných ľuďoch v bývalom Sovietskom zväze a dnešnom Rusku, britskej Kráľovskej rodine a ďalších amerických prezidentoch. O sile tejto doktríny svedčí aj to, že je v súčasnej Číne potláčaná.
Zdrojové foto: pixabay.com


Čím sa Feng ren šuej líši od iných metód osobného rastu

Učenie Feng Ren Shui sa od iných metód osobného rastu líši tým, že je založené čisto na prírodných zákonoch a nie je nikým "vymyslené". Jej princípy sú celosvetové (nie sú zamerané len na jednu oblasť) a vychádzajú jednoducho z dlhoročného pozorovania prírody a energie. Človek je súčasťou prírody a prírodné zákony naňho pôsobia úplne rovnako ako na iné prírodné entity. Preto keď človek využíva energiu prírody, získava veľkú prirodzenú silu a jeho zdravý vývoj je zabezpečený.


Ako funguje Feng ren šuej

Feng ren šuej využíva pôsobenie takzvaných troch aktérov: času, človeka a priestoru. Žijeme v tzv. časopriestore, ktorý vytvára podmienky pre ľudský život. Čas sa neustále "točí" v cykloch (jar, leto, jeseň, zima, ráno, poludnie, popoludnie, večer, noc atď.), pričom každá časť cyklu (ročné obdobie, časť dňa atď.) je vhodná pre určitú činnosť a aktivuje procesy v našom tele. Máme sa teda prispôsobiť pôsobeniu času, a tak prirodzene využívať jeho energiu. Inak sa máme správať ráno, inak večer, inak na jar, inak na jeseň atď. Rovnakým spôsobom môžeme využívať energiu priestoru. Každý priestor vytvára iné podmienky. Inak sa cítime v lese, inak v meste, inak v horách, inak pri mori. Podobne sa inak cítime v rôznych budovách, mestách alebo dedinách. Ak poznáme energie času a priestoru, môžeme ich využiť na posilnenie svojej energie. Aj svetové strany na nás pôsobia rôzne. To, ako sa cítime, súvisí s tým, či sme na severnej alebo južnej strane.
Zdrojové foto: pixabay.com

Princíp používania Feng ren šuej možno ľahko prirovnať napríklad k pestovaniu rastlín. Najprv musíme mať semienko, t. j. musíme vedieť, o akú rastlinu ide. Potom musíme vedieť, kedy sa táto rastlina zasadí (energia času) a do akého priestoru sa má zasadiť. Niektoré rastliny potrebujú vlhkosť a tieň, iné potrebujú sucho a slnko. Ak dodržíme tieto podmienky, potom stačí zasadiť semienko a príroda sa postará o jeho rast. A to isté platí aj pre ľudský život. Je zaujímavé, že práve princíp semienka sa spomína v Biblii, keď Ježiš hovorí o horčičnom semienku v súvislosti s ľudským životom.

Feng ren šuej nás teda učí, ako si vytvoriť prirodzené podmienky pre život, a príroda už teraz zabezpečuje, aby sa nám v živote darilo. Základom je poznanie našej vlastnej energie (aké semienko sme). Na tento účel slúži typológia človeka, takzvaný Astotyp. Hovorí nám, aké energie v sebe máme, a tým nám tiež napovedá, aké podmienky máme vytvoriť. Pomocou nástrojov Feng Ren Shui správne využívame energie času (kedy čo robíme), ľudí (s kým čo robíme) a priestoru (kde čo robíme) v našom živote. Príroda je nastavená na prosperitu. Vytvára všetko tak, aby sa jej darilo a aby zabezpečila kvalitný život pre všetky prírodné entity. A tak je to aj s prirodzenou prosperitou človeka a jeho zdravým rozvojom.
Autorská kresba školy Feng Ren Shui, CZ


Pre koho je umenie Feng Ren Shui vhodné a pre koho nie je vhodné

Umenie Feng ren šuej je vhodné pre každého človeka, ktorý sa chce postarať o svoj život. Nazývame ho: kultivujte svoj život. Nie je ťažké ani zložité sa ho naučiť. Zákony prírody sú vo svojej podstate veľmi jednoduché. Stačí sa o nich dozvedieť, pochopiť ich princípy a potom ich uplatňovať v každodennom živote. Feng ren šuej je teda pomerne jednoduchý životný štýl, ktorý človeku zabezpečuje silu, energiu, zdravý vývoj a prosperitu v živote. Je to učenie overené časom, pretože sa používa už tisíce rokov.


Kde sa môžete stretnúť s Feng Ren Shui


Feng Ren Shui sa môžete naučiť v rôznych školách. Vo svete (ale aj u nás) je známe najmä ako Feng šuej. Každá škola však ponúka svoj vlastný prístup, a preto je dôležité vybrať si školu a učiteľa, ktorý vám najviac vyhovuje. Pri učení je tiež vhodné mať dlhodobého mentora a poradcu. Naša Škola Feng Ren Shui v Česku šíri toto učenie od roku 2008 a má tisíce študentov a klientov. Štúdium je dostupné aj online, takže ľudia nemusia zložito cestovať na semináre.


Moje osobné skúsenosti s Feng Ren Shui

Osobne som sa s učením Feng Shui (zjednodušená verzia Feng Ren Shui) stretol v roku 2005. Po dlhom čase podnikania som mal veľkú potrebu posilniť svoju duchovnú energiu. Od roku 2000 som sa zaujímal o rôzne duchovné učenia a náboženstvá. Študoval som ich, ale žiadne z nich ma úplne neoslovilo. Vadilo mi, že každé učenie "niekto vymyslel" a ja som nevedel, ako ten konkrétny človek vie "žiť". Potrebovala som niečo, čomu by som mohla dôverovať (neskôr som sa z typológie Feng Ren Shui dozvedela, že potrebujem mať istotu a naozaj vedieť, že to, čo robím, skutočne funguje).

Od detstva som mal veľmi silný vzťah k prírode, a preto ma osloviltaoizmus, ktorý je založený na princípoch prírody, a učenie taoizmu nikto nevymyslel. Je založené na jednoduchom pozorovaní prírody a jej zákonov. Vďaka taoizmu som sa zoznámil s feng ren šuej a začal som si hľadať učiteľa.

Zrazu išlo všetko od ruky. Zrazu som "narazila" na pani Evu Joachimovú, ktorá je majsterkou Ham Yu (starobylé tajné čínske umenie), ktorého súčasťou je aj Feng Ren Shui. Okamžite som sa zapísala do jej školy. A dodnes je pani Joachimová mojou mentorkou.

Od roku 2007 vediem svoj život podľa zásad Feng Ren Shui a môj život sa od základov zmenil. Kvalita života sa veľmi rýchlo zvýšila, začalo sa mi dariť, výrazne sa zlepšilo moje zdravie a dokázal som odolávať aj veľmi výrazným nepriaznivým vplyvom bez toho, aby mi uberali energiu. Vďaka silnej energii, ktorú som získal vďaka Feng Ren Shui, zažívam prosperujúci život vo všetkých oblastiach svojho života a čerpám z neho životnú rovnováhu. Táto rovnováha mi pomáha odolávať aj niektorým nepriaznivým situáciám, s ktorými sa všetci v živote stretávame.
Zdrojové foto: pixabay.com


Zhrnutie

Učenie Feng Ren Shui je vo svojej podstate veľmi jednoduché. Stačí si len uvedomiť, čo všetko vlastne vieme. Moja mentorka, pani Joachimová, nás v škole vždy učila: "Viete všetko, len neviete, že to viete." A je to pravda. Pri štúdiu feng ren šuej sa v skutočnosti nenaučíte nič nové. Len si uvedomíte, čo už viete, a naučíte sa to vedome používať vo svojom živote. Zažijete veľa krásnych "AHA" momentov. S nástrojmi Feng Ren Shui budete cítiť a vnímať všetko. Vaše pocity vás budú viesť (my tomu hovoríme: Nebo vás vedie). Budete môcť získať silnú a zdravú energiu zo správnych zdrojov prírody (my tomu hovoríme: Zem nás živí). Budete poznať svoje vlastné energie, budete vedieť, kto ste, aký je váš životný cieľ a aké prostredie a životné podmienky sú pre vás najlepšie. Vytvoríte si svoju životnú rovnováhu, ktorú si budete udržiavať po celý život. Budete žiť v súlade s prírodou a jej zákonmi a príroda sa už o vás postará. Nakoniec budete len sami sebou, budete žiť svoj život, pôjdete po svojej životnej ceste a dosiahnete všetky svoje ciele. Budete žiť naplnený život v zdraví a úplnej prosperite. Správne nastavíte všetky dôležité oblasti svojho života (zamestnanie, vzťahy, rodina, zdravie, domov atď.), čím vytvoríte dôležitú životnú rovnováhu, ktorá bude zdrojom vašej životnej energie.

Tento článok napísal pre portál Letacek.cz Jiří Černák v júni 2022. Do slovenčiny preložil DeepL, z redakcie tohto portálu spracovala Magdaléna Januševská Polanská

Ďalšie odkazy:

Výzva redakcie Inspiracia.sk
  1. Máte svoje skúsenosti s Feng šuej? Budeme radi, ak sa s nami o ne podelíte v komentároch pod článkom.
  2. Ak sami vediete kurzy a nemáte ich na našom portále, pridajte sem svoje pozvánky. Je to zadarmo.

Autor článku: Jiří Černák
Lektor a konzultant školy Feng Ren Shui, autor knihy Čínske horoskopy - objavte svoje pravé ja, autor mobilnej aplikácie Typológia Feng Ren Shui, vydavateľ mesačníka HAPPYWEEK.
skolafengrenshui.wordpress.com - webová stránka školy
www.letacek.cz/poradatel/1318

Komentáre

zatiaľ žiadne. Buďte prvý, kto napíše komentár - kliknite sem

Tento článok je zaradený do kategórie Životný štýl.
Pre zoznam všetkých článkov pokračujte na hlavnú stránku blogu.
Okrem článkov na LetáčkuCZ nájdete najmä katalóg kurzov, seminárov a akcií pre osobnostný rast rôznych organizátorov v Českej republike (a v zahraničí).

Vybrané podujatia

13.5.2024, 1 hodina, 18:00 – 19:00
Intuitive flow joga, každý pondelok
Ashram jogovňa pod Tatrami
18.5.2024, 4 hodiny, 14:00 – 18:00
Rodinné konštelácie
Bratislava
19.5.2024, 4 hodiny, 14:00 – 18:00
Človek a jeho tieň / Bratislava
Nová Akropolis BA, Osadná 15, Bratislava
» viac