Štvrtok
5
decembra
Piatok
6
decembra

Asertivita

Rebeka Trepačová, Alex Plencner.
Kurz „ASERTIVITA“ je určený všetkým, ktorí sa v kontakte so spolupracovníkmi dostávajú do situácií, kedy je potrebné udržať rovnováhu medzi vzťahmi a cieľovou orientáciou a kde akékoľvek snahy o manipuláciu majú negatívny dopad na pracovný tím.

Cieľ kurzu:
* Zvládnuť asertívny spôsob komunikácie, ktorý pomáha účinne presadzovať ciele organizácie a podporuje budovanie priamej a priaznivej atmosféry na pracovisku
* Naučiť sa jasne vyjadrovať svoje požiadavky a pocity
* Identifikovať manipulatívne spôsoby správania spolupracovníkov a primerane ich riešiť
* Naučiť sa prijímať kritiku a odmietnutie bez pocitu urážky a zvládnuť umenie konštruktívne kritizovať

Obsah kurzu
*Definícia a podstata asertivity
*Asertívny spôsob komunikácie a správania
*Asertivita nie agresivita, zabránenie manipulácii v pracovných vzťahoch
*Asertívne ľudské práva
*Asertivita v horizontálnych vzťahoch a vo vzťahoch nadriadený – podriadený
*Asertívne formy správaniaAsertívne komunikačné techniky pre vedúcich pracovníkov (a nielen pre nich)
*Technika otvorených dverí, technika selektívneho ignorovania
*Prijateľný kompromis, technika Ako povedať „nie“
*Scenár, ako sa vysporiadať s nežiaducim správaním spolupracovníkov
*Pracovná asertivita
*Uvedomenie si svojich silných stránok
*Ako byť stručný, presný, ako sa vyhnúť „vate“ pri komunikácii s kolegami?
*Kritika. Ako reagovať na kritiku?
*Päť krokov, ako sa lepšie vysporiadať s kritikou
*Kritika v asertivite, sebakritika, kritika druhých, prijatie kritiky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prihlášky prostredníctvom formulára nižšie na stránke, alebo viz kontaktné údaje.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do začiatku akcie zostáva ešte 6 mesiace 7 dni
Cena: 504 EUR
Lektor: Rebeka Trepačová, Alex Plencner.
Miesto konania:
Bratislava
Organizátor:

Kontakt: FBE Bratislava s.r.o.
Tel.: +421 2/544 185 13
Ďalší spôsob kontaktu: https://fbe.sk/kurzy/