Štvrtok
6
júna

Čarovný večer s hudbou - rozprávanie o klasickej hudbe s ukážkami / Banská Bystrica

Mária Mihálová
Pozývame Vás na príjemný večer s klasickou hudbou, ktorý bude kombináciou rozprávania a počúvania vybraných ukážok z diel veľkých skladateľov. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu Novej Akropolis s názvom „Cez rozmanitosť k jednote“.

Čo Vás v tento večer čaká:
O sile umenia a vplyve hudby na ľudskú psychiku.
Od baroka po modernu - prehľad hudobných štýlov.
Náhľad do života vybraných skladateľov.
Započúvame sa do diel významných skladateľov klasiky.

Stáva sa, že máme pojem „klasická hudba“ spojený s pojmom „vážna hudba“ a evokuje to vážnosť a serióznosť. Avšak klasická hudba má mnoho tvárí – môže byť radostná aj melancholická, hravá i hlboká, povznášajúca alebo nás podnecuje k rozjímaniu... V každom prípade prenáša krásu, ktorá hýbe dušou poslucháča.

V tento večer sa ponoríme do krásy klasickej hudby naprieč históriou – od baroka až po modernu. Porozprávame sa o význame hudobného umenia, o význame rytmu a harmónie v každodennom živote a o očistnom pôsobení hudby na ľudskú psychiku. Popri tom sa započúvame do diel veľkých skladateľov a necháme sa unášať na tónoch inšpiratívnej klasickej hudby.

„Umelec má tvoriť len slobodne, povolávať len ducha a byť pánom nad hmotou; len za takých podmienok sa uskutočnia pravé diela umelecké.“ Ludwig van Beethoven

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb.

Vstupné: základné 5 €, študenti a seniori 4 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

Prihlásiť sa je možné do štvrtka 6.6.2024 do 14:00 prostredníctvom platformy Inviton (platba prevodom možná do 3 pracovných dní do začiatku podujatia) https://inviton.eu/e-15830/carovny-vecer… alebo e-mailom na bb@akropolis.sk.

Miesto konania a kontakt: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica, 0948 143 906, bb@akropolis.sk
Do začiatku akcie zostáva ešte 48 dni
Cena: 5 EUR
Lektor: Mária Mihálová
Organizátor:
Nová Akropolis, o.z. je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tv…

Kontakt: Nová Akropolis BB
Tel.: 0948 143 906