Nová Akropolis, o.z.

Nová Akropolis, o.z. je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí.
Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu.

Podujatia Nová Akropolis, o.z.

Mária Mihálová Banskobystrický kraj
Mária Mihálová Košický kraj
Martin Meliško Bratislavský kraj

V minulosti sa uskutočnili tieto akcie:

Monika Melišková Bratislavský kraj
Renáta Kopcová Bratislavský kraj
Mária Mihálová Košický kraj
Vladimír Cích Bratislavský kraj
Zuzana Lukáčová ~Online
Viktória Búdová Banskobystrický kraj
Kamila Hermannová Bratislavský kraj
Rastislav Harčarufka Košický kraj
Kamila Hermannová Bratislavský kraj
Viktória Búdová Banskobystrický kraj
Rastislav Harčarufka Košický kraj
Poznáte Nová Akropolis, o.z.? Prihláste sa a pridajte svoje odporúčanie.