LASKIA

Terapeutickej práci s klientami sa venujem od roku 2011. Do svojho prístupu sa snažím vnášať holistické, integrálne a systemické princípy práce a pohľadu na zdravie človeka. Všetky techniky, ktoré využívam, vychádzajú z dôvery v nesmiernu vnútornú inteligenciu života, ktorá vedie každého človeka na ceste k uzdraveniu, rastu a duševnej harmónii. Zároveň odzrkadľujú moju túžbu po uzemnenej,do života integrovanej, vtelenej spiritualite – uvedomelejšom spôsobe každodenného života, vzťahov, práce, starostlivosti o seba, i o našu planétu.

Okrem individuálnych terapií vediem i meditácie a ponúkam večerné i celodenné kurzy pre rozvoj vnímavosti, bdelého dotyku, spoznávanie mužsko-ženskej polarity a rôzne formy uzdravovania vzťahov.

Podujatia LASKIA

V minulosti sa uskutočnili tieto akcie:

Eva Fridman a Martin Srdce Bratislavský kraj
Eva Fridman a Martin Srdce ~Online
Eva Fridman a Martin Srdce Bratislavský kraj
Poznáte LASKIA? Prihláste sa a pridajte svoje odporúčanie.