Piatok
12
apríla
Sobota
13
apríla

Konštelácie TRAUMY

Eva Fridman a Martin Srdce
V šamanskej tradícii má trauma a hlboké zranenia duše svoje jedinečné miesto. Nie sú považovaná za tragický omyl, ale za formu iniciácie – za výzvu, ktorá môže priniesť človeku zrelosť, silu a dary, ktoré by inak nikdy nezískal; poznanie hĺbok duše, kam by inak nikdy nenazrel. Podľa pôvodných medicinmanov sa v okamihu traumy oddelí časť duše a ostáva uväznená v duchovnom svete, kým ju človek opäť neprivolá späť a nenájde vyšší stupeň celistvosti.

K podobnému záveru došiel prostredníctvom tisícok sedení s klientami otec psychoterapie C. G. Jung. Zistil, že trauma spôsobuje rozštiepenie osobnosti na špecifické časti, ktoré sa potom prejavujú svojou vlastnou dynamikou a za určitých okolností môžu nepovšimnute preberať nad človekom vládu. Úlohou týchto častí je zabezpečiť, aby sa podobné zranenie už nikdy neopakovalo, aby sme sa za každých okolností vyhli pocitom, ktoré sme v danej situácii prežívali, a aby sme mali nad všetkým vždy čo najväčšiu kontrolu. Časom sa však bohužiaľ práve nadvláda týchto častí stáva prekážkou k uzdraveniu.
Systemický pohľad

Vrámci systemiky bol pre prácu s traumou vyvinutý špecifický formát, ktorý nám umožňuje do tejto dynamiky nahliadnuť a priviesť naše vedomé a podvedomé časti do väčšej harmónie a k lepšej spolupráci.

Tento deň bude venovaný jemnej a šetrnej práci s traumatickými zraneniami a zážitkami, ktoré nás pripravili o silu, zlomili nášho ducha, alebo zakryli naše vnútorné svetlo. Prostredníctvom špecifických konštelačných techník budeme podporovať vnútornú celistvosť, a prinášať zdroje do miest, kde nám v minulosti chýbali.

Súčasťou dňa budú aj podporné cvičenia a techniky, a priestor na Vaše otázky.

Toto stretnutie nie je náhrada psychoterapie. Je vhodné ako podporná metóda popri terapii, alebo pre skúsenejších konštelátorov. Pokiaľ si nie ste istí, či je skupina pre vás vhodná, obráťte sa na mňa mailom, alebo telefonicky. Na tejto skupine je obmedzený počet 15 miest.

Vybrané podujatia:

18.5.2024, 4 hodiny, 14:00 – 18:00
Rodinné konštelácie
Bratislava
Cena: 95€ alebo 170€ pre dvojicu
Lektor: Eva Fridman a Martin Srdce
Miesto konania:
Organizátor:
Terapeutickej práci s klientami sa venujem od roku 2011. Do svojho prístupu sa snažím vnášať holistické, integrálne a systemické princípy práce a pohľadu na zdravie človeka. Všetky techniky, ktoré využívam, vychádzajú z dôvery v nesmiernu vnútornú inteligenciu života, ktorá vedie každého človeka na …

Kontakt: Eva Fridman
Tel.: 0907383543