Nedeľa
29
septembra

Archetypy v mýtoch a rozprávkach / Bratislava

Kamila Hermannová
Pozývame vás na víkendový seminár venovaný mýtom a rozprávkam, ich hlbokej symbolickej hodnote, nadčasovému odkazu a ich významu pre náš každodenný život a vnútorný rozvoj detí aj dospelých.

Seminár sa bude venovať týmto témam:
- Mýty a rozprávky ako reč duše.
- Hodnota a význam symbolov.
- Symbolika ducha, duše a tela v mýtoch a rozprávkach.
- Archetypy v poňatí C. G. Junga.
- Archetyp hrdinu a vnútorný rozvoj človeka.
- Archetypy animus a anima a ich mytologické a rozprávkové podoby.
- Archetyp tieňa a jeho symbolika.
- Symbolický výklad niektorých mýtov a rozprávok.

Rozprávky a mýty sprevádzajú naše kroky od detstva a často po celý život. Nachádzame ich vo všetkých dobách a kultúrach sveta a mnohé sú si veľmi podobné. Prečo je to tak? Podľa niektorých odborníkov modernej doby, ale aj klasických filozofov minulosti, ako je napríklad Platón, sú rozprávky a mýty veľkým pomocníkom pri psychickom a duchovnom vývoji človeka.

Obsahujú v sebe poznatky a hodnoty, ktoré sú nadčasové a stále platné, a preto sa v rámci tradícií prenášali naprieč generáciami a stali sa duchovným dedičstvom ľudstva. Spoločne sa pozrieme na tieto formy ľudskej tradície a pokúsime sa poodhaliť ich hlbší zmysel skrytý za symbolmi a alegóriami.

Vo svetle psychológie Carla Gustava Junga sa zameriame na archetypálne témy obsiahnuté v rozprávkach, ako sú archetypy animus a anima, tieň či hrdina. A spoločne sa pokúsime hľadať ich hlboké prepojenie s ľudskou dušou a jej potrebou vnútorného rozvoja.

„Vo výskume mýtov sme sa doteraz stále uspokojovali so solárnymi, lunárnymi, meteorologickými, rastlinnými a inými pomocnými predstavami. Doteraz sme si takmer vôbec nepripustili, že mýty sú v prvom rade psychické prejavy, ktoré zobrazujú podstatu duše.“ Carl Gustav Jung

Prednášať bude p. riaditeľka Novej Akropolis Slovensko, Kamila Hermannová, ktorej profil môžete nájsť tu: https://www.akropolis.sk/kto-sme/riadite….

Dĺžka trvania: 4 hodiny s 2 prestávkami. Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.
Vstupné 30 €; študenti, členovia a seniori 25 €. Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava.

Prihlásiť sa je možné do soboty 28.9.2024 vrátane tu: https://inviton.eu/e-16447/archetypy-v-m… (platba kartou/internet banking). Platbu prevodom je možné realizovať viac ako 3 dni pred podujatím. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

V prípade akýchkoľvek technických alebo osobných problémov s prihlásením cez Inviton alebo platbou nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky/SMS.

Kontakt: Nová Akropolis, o. z., Osadná 15, Bratislava, mobil 0904 403 791, e-mail: info@akropolis.sk
Do začiatku akcie zostáva ešte 2 mesiace 8 dni
Cena: 30 EUR
Lektor: Kamila Hermannová
Organizátor:
Nová Akropolis, o.z. je pobočkou medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti: filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.
Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tv…

Kontakt: Nová Akropolis, o.z.
Tel.: 0904 403 791

Články

Rituál zavinovania pre ženy
Petra Frenzelová
Čo je to rituál zavinovania, v ktorých momentoch života môžete využiť jeho liečivú silu, ako takýto rituál prebieha a ďalšie podrobnosti nájdete v člá...
Čo je a čo nie je EZOTERIKA
Redakcia Inspiracia.sk a UI
"Ezoterika" (alebo esoterika) je slovo, ktoré sa často používa nepresne. Všimol som si dva druhy nepresností - buď sa ezoterika používa pre niečo duch...
Rodinné konštelácie
Marcela Pešková
Ďalší zo série článkov o metódach osobného rastu. Tentoraz sme sa zamerali na rodinné konštelácie. V článku sa dozviete, ako konštelácie vznikli, ako ...
Proces životnej integrácie - LIP
Mgr. Petra Pejchalová
Čo je metóda LIP, kto ju vytvoril, ako vyzerá práca s LIP, čo všetko táto relatívne nová technika dokáže a ďalšie informácie nájdete v článku Petry Pe...
Theta Healing
Petra Frenzelová
Čo je Theta Healing, kto ho vytvoril, v čom nám môže v živote pomôcť a ďalšie zaujímavosti nájdete v článku Petry Frenzel, ktorá sa touto metódou zaob...
Feng Ren Shui - rovnováha pre vašu životnú cestu a silu.
Jiří Černák
Čo je učenie Feng Ren Shui, kto ho vytvoril, v čom nám môže v živote pomôcť, kde sa s ním môžeme stretnúť a ďalšie zaujímavosti nájdete v článku Jiříh...
Metóda TRE®. Uvoľnenie napätia, stresu a traumy z tela.
Mirek Sedlák
Čo je to metóda TRE®, kto ju objavil, ako vyzerá práca s TRE®, čo táto pomerne neznáma technika dokáže a ďalšie informácie nájdete v článku Miroslava ...